Odborná společnost biorezonanční terapie z.s.

Bicom

Biorezonance je terapie využívající biologickou zpětnou vazbu, která může cílit, stimulovat a podporovat různé bioelektrické vzorce, které si vlastní tělo vytváří k obnově zdraví a boji s onemocněním. Je praktikována individuálními praktiky a lékaři po celém světě.


Našim cílem je normalizace v oblasti biorezonance, stanovení metodiky práce terapeutů a propojení s klasickou medicínou.

Bicom

Přístroj Bicom Optima, který se využívá k diagnostice a terapii, je v součané době nejlepším zařízením na trhu.

Co děláme:

  • Rozšiřujeme povědomí o biorezonanci mezi odbornou i laickou veřejností
  • Snažíme se o zajištění co nejvyššího standardu poskytované péče
  • Zvyšujeme odbornost poskytovatelů biorezonanční terapie
  • Přijímáme do naší společnosti nové terapeuty a poskytujeme jim výhody

Odborná společnost
biorezonanční terapie z.s.

Štolbova 2886

53002 Pardubice

tel. +420 776 057 680

go up